NATIONALT TRÆF: SAMSØ
I 2024 arrangerer vi Nationalt træf for NSU-Club Danmark på CAMPEN CAMPING, SAMSØ

Træffet finder sted med ankomst fredag d.  23. august og slutter med afgang søndag d. 25. August.
SIDSTE FRIST for tilmelding og betaling til klubbens konto (Danske Bank reg. Nr. 1551 konto nr. 156 2495) er mandag d. 5. August


Ved tilmeldingen skal du oplyse følgende:

Navn/navne - medlemsnummer / numre  (se medlemsliste eller adresselabel på konvolutten med Nuseren).

Antal voksne

Børn - antal
Morgenmad henholdsvis lørdag og søndag

Køretøjets art (fx Fox 2T), og evt antal km du har kørt med din NSU for at komme til træf (kun ud - ikke t/r)


(Se i øvrigt mere om træffet i Nuseren nr. 174 og 175)

Alle tilmeldte kan ses på klubbens hjemmeside (Medlemmernes side).
Listen bliver først offentliggjort, når alle data er kontrolleret (dvs. der kan gå op til en uge før du kan se din tilmelding).

Tilmelding via hjemmesiden er nedlagt, da den er særdeles ustabil.

I stedet må du tilmelde dig pr.post, pr. mail, eller ved at ringe til Ib Geert (adresse mm se Nuseren side 3)

Tilmeldte

 350 kr. For voksne. (Børn ( 2-12 år) 175  kr.)
 Morgenmad lørdag og søndag koster
50 kr. Pr dag.

Tilmeldingsseddel i pdf format