Medlemmernes side

Medlemmernes side.

Her finder du bl.a
salgsannoncer, referater fra bestyrelsesmøder, samt andre dokumenter fra klubben.
Det er også her du kan finde og hente samtlige samtlige numre af Nuseren
(log in som angivet i Nuseren på side 3.
HUSK: Password skifter med ”Marts nummeret”)