Ønsker du at blive medlem af klubben kan du du:

   - Kontakte formanden på telefon (9815 9426),

   - Eller sende en e-mail til et af bestyrelsesmedlemmerne.

   - Du kan også benytte klubbens hjemmeside : Medlemsskab

er den officielle danske klub for ejere og venner af mærket NSU Klubben blev grundlagt d. 18/11-1981 og tæller medlemmer fra hele Skandinavien

Klubbens adresse mm.:  Elmevej 8  Hou DK-9370 Hals.  Tlf.: (+45) 9815 9426.   Girokontonr.: 156 2495. E-mail:nsuclub@mail.dk

Klubbens hovedformål er at være behjælpelig med fremskaffelse af reservedele, formidling af kontakt mellem de enkelte, fremme samarbejdet internationalt, bistå ved efterproduktion af komponenter, arrangering af sammenkomster og først og fremmest: At sørge for det fortsat er interessant og spændende at bevare navnet NSU.

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen i og udgør for tiden kr. 350.- for såvel danske som udenlandske medlemmer.

”Familiemedlemmer” med samme adresse betaler dog kun kr. 175.-

Der afholdes hvert år et nationalt træf. 


Medlemsbladet  ”Nuseren udkommer 4 gange årligt, og er et forsøg på at dele bil og motorcykel og historie og teknik og sol og vind så lige som muligt.


Klubben deltager endvidere i et internationalt træf, som på skift afholdes af andre NSU-klubber i Europa.

Endelig arrangeres der lokale sammenkomster i form af garagemøder, filmaftener og madpakketure.

NSU-CLUB DANMARK