NSU-Club Danmark har, for at leve op til kravene i forordningen, måtte udarbejde ændringer i vor normale procedurer.

Vi har udarbejdet en privatlivspolitik, lavet en art. 30 fortegnelse og indført nye indmeldelsespapirer.   


ALLE BEDES BEMÆRKE: Klubben udgiver en medlemsliste!


Det er kun medlemmer, der har adgang til listen. Listen indeholder medlemsnummer, navn, bopælsområde (Region), postnummer, telefonnummer og oplysning om køretøj.


I klubbladet, ”Nuseren”,  har vi endvidere tit billeder af medlemmers køretøjer. Alle, der læser klubbladet, får selvfølgelig adgang til oplysninger, som bladet indeholder.


Oplysningerne i listen, samt eventuelle billeder af dit køretøj eller omtale af dig opfattes af
EU som persondata.

Persondataforordning, kommer således også til at omfatte vores klub.


For at undgå overtrædelse af reglerne, har vi måtte udarbejde en privatlivspolitik (se denne).


Vi skal samtidigt bede om alle medlemmers tilladelse til at anvende deres data til publicering i fx. medlemsliste og klubblad.Jeg er medlem, og ønsker at give NSU-Club Danmark tilladelse til at bruge mine data
 såvel i medlemsliste som i klubblad


EU,s persondatafordning og NSU-Club Danmark