Medlemsliste Medlemmernes side

Som en følge af EU’s Persondataforordning er medlemmernes side nu opdelt i 2 adskilte sider.


Medlemmernes side. Her finder du referater fra bestyrelsesmøder, og andre dokumenter fra klubben.
Det er også her du kan finde og hente samtlige samtlige numre af Nuseren
(log in som angivet i Nuseren på side 3)

Medlemmernes side. Medlemslisten er nu placeret i et krypteret domæne, således at alle data er sikret
(log in som angivet i Nuseren på side 3)